هیئت فدائیان حسین علیه السلام محفل خادمین شهدا

پایگاه اینترنتی قـــبه

هیئت فداییان حســین علیه السلام/اهواز

سامانه پیامک: 30007622

آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «اشعار مذهبی :: حضرت زهرا(س)» ثبت شده است

عشق یعنی آتش اندر جان شدن
سوختن در آتش و درمان شدن

عشق یعنی ناله های فاطمه
خطبه خواندنهای او بیواهمه

عشق یعنی در تب و تاب علی
نام مولا بر زبان راندن جلی

عشق یعنی ماجرای کوچه ها
دانی آیا بر سرش آمد چه ها

فاطمه معنای عشق برتر است
ذوب در مولا و میرش حیدر است

فاطمه دستش بدامان علیست
عشق بازیهای زهرا منجلیست

عشق یعنی جان نثاری پشت در
از پی مولا دوید آسیمه سر

دست مولا را به هم پیچیده دید
از پی مولا و عشق خود دوید

گفت مولایم رهانیدش ز بند
روبهان حیله گر گیرید پند

بر سر پیمان خود جان را نهاد
هر چه جانانش بگفت آنرا نهاد

گفتش او جانم چه باشد بهر یار
میکنم قربانیش دار و ندار

عشق یعنی عشق زهرا و علی
جان یکی اندر دو قالب تن گلی

اینچنین مولای من تعلیم داد
درس عشق اندر نهاد من نهاد

نام زهرا دین و هم دنیای ماست
عشق پاکش آخرین سودای ماست….شمـع وجود فاطمـه سوسو گرفتـه است

شب با سکوت بغض علی خو گرفته است


آتـش گـرفت جـان علی با شرار آه

وقتی که از ولی خدا رو گرفته است


در دست ناتوان خودش بعد ماجرا

این بار چندم است که جارو گرفته است


قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش

یک جـا بـرای غـربـت بـانو گـرفته است


حـتی وجـود میخ و در و تـازیـانـه ها

عطر و مشام از گل شب بو گرفته است


بـا ازدحـام مـوج مخـالف بیـا ببین

کشتی عمر فاطمه پهلو گرفته است


مردی که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت

سـر در بغــل گـرفتــه و زانــو گـرفـته است

شاعر: مجید لشکری